Vi mødes i LM’s Missionshus, Rangstrupvej 12, kl. 14.30

 

Efterår 2023

August

Onsdag 16. Jens Jensen, Løgumkloster

September

Onsdag 13. Jens Landkildehus, Løgumkloster

Oktober

Onsdag 11. Niels Jørgen Kobbersmed, Kolding

November

Onsdag 8. Sømandsmissionær Poul Høeg, Odense

December

Onsdag 13. Julefrokost: v/ Børge Hahr Nielsen, Skjern

Missionshus.jpg